Tarjota vammaisille nuorille mahdollisuus harrastaa seurassa matalalla kynnyksellä, tuetusti ja maksuttomasti ohjattua lajiliikuntaa

Vahvistaa yhdenvertaisuutta ja vammaisen nuoren oikeutta osallistua samankaltaiseen harrastustoimintaan kuin kuka muu vammaton 

Tarjota soveltavan liikuntaryhmän osallisille yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukevaa sosiaalista ja liikunnallista toimintaa

1
2
3
4

Monipuolistaa seuran ohjatun lajiliikunnan harrastustoimintaa perustamalla ja vakiinnuttamalla soveltavan liikunnan ohjattu kuntonyrkkeilyryhmä

RBC ry: n Liikuttava Kaveri Vol 2: Soveltava -hankeen toiminnan tavoitteena on:

Luoda valmius tutoroida muiden seurojen käynnistyvää
erityisliikuntaa sekä vapaaehtoistoimintaa Liikuttava Kaveri: Soveltava -toimintamallin kokemuksia hyödyntäen

5