RBC ry:n Liikuttava Kaveri Vol 2: Soveltava -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema kaksivuotinen kehittämishanke

Liikuttava Kaveri Soveltava -toiminta tarjoaa syrjäytymisvaarassa oleville vähän liikkuville vammaisille nuorille (15-29 v.) ja heidän tukihenkilöilleen mahdollisuuden harrastaa ohjattua lajiliikuntaa maksuttomasti ja matalalla kynnyksellä. 

 

Hankkeessa hyödynnetään Liikuttava Kaveri -hankkeen pohjalta luotua vapaaehtoistoiminnan mallia, jossa seuran vapaaehtoiset aikuiset toimivat ryhmässä nuorten tukena valmentajan rinnalla.

 

Liikuttava kaveri Vol 2: Soveltava -hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Tampereen Tesoman alueen toimijaverkoston ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

liikuttava kaveri -Soveltavan Yhteistyökumppanit